GDPR - persondatapolitik

EU’s persondataforordning 25. maj 2018

Behandling af personlige oplysninger
GDPR handler om at give samtykke til fotografering & opbevaring af personfølsomme data, og til brugen af billeder og opbevaring af materialer. Derfor er det vigtigt, at kunden udfylder en samtykkeerklæring før fotograferingen - udover den kontrakt, vi i forvejen indgår.

Alle personlige oplysninger og data behandles fortroligt og videregives aldrig til tredjemand. Personlige data bliver udelukkende anvendt til internt brug, for at opretholde og gennemføre kundeforholdet.

Disse personlige oplysninger indsamles
PhotoGaphIT indsamler kun generelle personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med kundeforholdet: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, konto. nr. m.v. Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger derudover. Denne dataindsamling, godkendes af kunden i samtykkeerklæringen.

Eventuelle personoplysninger opbevares kun, så længe opgaven er aktiv. Herefter slettes en del af oplysningerne. 

E-mails opbevares så længe opgaven eller kundeforholdet er aktivt, herefter slettes de løbende.

I vores fakturerings system til erhvervskunder vil der ydermere i nogle tilfælde findes oplysninger om kontaktpersoner og forskellige leveringsadresser. Fakturabetaling sker via bankoverførsel til Djurslands Bank, her står banken for sikkerheden. Betaling og faktureringsoplysninger opbevares 5 år grundet gældende krav fra Skat.

Opbevaring af digitale filer (billeder)
Billedfiler tænkes opbevaret, så længe det er os muligt. Opbevaringen af digitale filer sker i lukket arkivsystem. Opbevaringen sker, så du efterfølgende kan bestille billeder fra opgaven, og med mulighed for senere efterbestillinger. Bestilling kan kun ske af fotograferingsbestilleren og efter aftale dennes familie.

Ekstern produktion
Ved ekstern produktion - f.eks. printproduktion - med anvendelse af persondata (billeder/filer) overdrages alene

relevante filer til denne produktion, mens øvrige persondata ikke overdrages.

Rettigheder & tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer, eller ønsker at tilbagekalde dit samtykke til opbevaringen, kan du til hver en tid kontakte mig på lene.photographit@gmail.com eller på mob. 6170 0738.

Om PhotoGraphIT’s anvendelse af kundebilleder
Person/portræt/kundebilleder anvendes aldrig uden kundens og de/den afbilledes skriftlige tilladelse. Og da udelukkende til markedsføring af min forretning på egne platforme. PhotoGaphIT er desuden underlagt loven om copyright, der både beskytter bestiller og fremstiller af et billede.

Om PhotoGraphIT
PhotoGraphIT er en lille virksomhed, og jeg er derfor eneansvarlig for indsamling & behandling af data:
Lene Ahlmann, fotograf & grafiker,
Bakkedraget 11 A, 8400 Ebeltoft.

Hent samtykke erklæring

HER

Rettigheder & tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger vi opbevarer, eller ønsker at tilbagekalde
dit samtykke, kan du til enhver tid ringe til mig på mob. 6170 0738.

- eller sende mig en mail